Предраг Митровић: Зауставимо пљачку државе

Антикорупцијски тим Српског покрета Двери упознаје Вас са размерама пљачке народа и државе Србије од стране политичке мафије која влада Републиком Србијом последњих деценија, које су резултат анализе нашег тима и које су као такве потврђене и доказане од еминентних светских институција које се баве прањем новца и исисавањем капитала, Државног ревизора Републике Србије или се као неспорни подаци могу пронађи на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије.

  1. Антикорупцијски тим Српског покрета Двери доказује, а вашингтонски Global Financial Integrity потврђује – у периоду од 2002. до 2013. године нелегалним путем из Србије је изнето 53.708.000.000 долара (51 милијарда ЕУР) или близу 4.476 милијарди долара годишње.

 

  1. Антикорупцијски тим Српског покрета Двери доказује, а Државна ревизорска институција Републике Србије потврђује – ненаменско трошење средстава, преузимање обавеза изнад одобрених апроксимација и други облици нерегуларног трошења средстава буџета локалних самоуправа и јединица локалних самоуправа, анализирани у периоду од 2008. до 2014. године износе невероватних 5 билиона 881 милијарду динара или 59 милијарди евра.

Методологија и начини на који је ненаменски трошен новац грађана Србије дат је у документу Државне ревизорске институције под називом: „Анализа досадашњих извештаја Државне ревизорске институције у вези са радом јединица локалне самоуправе и територијалне аутономије – Закључци, препоруке и иницијативе“ – из јуна 2014. године.

За начињену штету, ненаменско трошење и друге облике нерегуларног трошења у износу од 59 милијарди евра, поднето је само 1.364 кривичних и прекршајних пријава. Кривичне пријаве против високих градских, општинских и државних функционера се не решавају, већ застаревају под окриљем притисака политичке мафије на корумпиране судије судова различите надлежности у Републици Србији.

  1. Антикорупцијски тим Српског покрета Двери доказује, а извештаји о регионалном и привредном развоју Србије, објављеним на Мапи регистра Агенције за привредне регистре,(АПР Мапе подстицаја и развоја; линк –https://goo.gl/rGlgGi) потврђују да је политичка мафија кроз подстицајне мере у циљу повећања привредних активности, побољшања привредног амбијента, повећања запослености и конкурентности српске привреде, из различитих извора средстава: буџета, кредита и донација – у периоду од 2009. до 2012. године (Тадићев режим), потрошила 9,8 милијарди евра (Извор: АПР, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, преузето од: Република Србија, Министарство привреде, Сектор за регионални развој и стратешке анализе привреде, Извештај о регионалном развоју Србије за 2012. годину, страна 99), а од 2012. до 2015. године (Вучићев режим) још 986.791.123.000 динара или 8,2 милијарди евра (Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја од 2012. до 2015.године, (АПР Мапе подстицаја и развоја; линк – https://goo.gl/rGlgGi).

Потрошено је, дакле, укупно 18 милијарди евра подстицајних средстава без икаквог позитивног ефекта по дефинисане развојне циљеве.

Кроз само ова три најзначајнија канала пљачке од стране политичке мафије у Републици Србији и њеним грађанима нанета је штета од невероватних 128 милијарди ЕУР или око 18.000 ЕУР по глави становника. То је готово 5 пута више новца него што је јавни дуг Републике Србије данас.

Србија, коју недомаћински, већ годинама воде  исти људи, истом идеологијом личних интереса је држава која не функционише. Њен својеврстан неуспех огледа се у чињеници да је с једне стране, оваква каква јесте, постала непријатељ сопственом народу и привредницима, а са друге, окренула је сопствени народ и привреднике против интереса државе.

 

др. Предраг Митровић, члан Антикорупцијског тима Двери